Т.Буянжаргал нь олон улсын эрх зүйч мэргэжилтэй бөгөөд Абсолют Адвокатс ХХН –д Компанийн эрх зүй, Арилжааны эрх зүй, Гэрээний эрх зүй болон Өрсөлдөөний эрх зүйн чиглэлээр төвлөрөн ажилладаг.

Практик:

  • Компанийн эрх зүй,
  • Арилжааны эрх зүй,
  • Гэрээний эрх зүй,
  • Өрсөлдөөн.

Боловсрол:

  • Бакалавр, Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль Зүйн Сургууль – 2020

Хэл:

  • Англи
  • Монгол