11.01.2017

C h a n g e s   i n   t h e   l i s t   o f   m e d i c a l    
g o o d s   n o t   s u b j e c t   t o   V A T   i n   R u s s i a  

The Decree of the Government of the Russian Federation No. 1581 dated 31 December 2016 amended the list of medical goods, the sale and import of which in the territory of the Russian Federation and other territories under its jurisdiction are not subject to (exempted from) the value added tax.  

Read more:

Contacts:              

Director of the Tax Law Department
GRATA International (Moscow)
Tel: +7 (495) 660 11 84
 
Director of Corporate and Commercial Law Department
GRATA International (Moscow)
Tel: +7 (495) 660 11 84
Locations
үйлдвэрлэлийн
Eldar Ziatdinov
Author: Eldar Ziatdinov
Албан тушаал: Director of Tax Law Department, Representative in Kazan
Location:
Kazan, ОХУ
үйлчилгээний салбар:
Татвар
Yana Dianova
Author: Yana Dianova
Албан тушаал: Counsel, Corporate and Commercial
Location:
Moscow, ОХУ
Industry:
Банк &Санхүү
Үйлдвэр & Худалдаа
үйлчилгээний салбар:
Гэрээ
Компани
Мэдээллийн Хамгаалалт & Нууцлал
ХөдөлмөрХүрээлэн буй орчин
Оюуны өмч
Олон улсын худалдаа
Тусгай зөвшөөрөл болон Зөвшөөрөл Төрийн болон Хувийн хэвшлийн түншлэл
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: