27.09.2017

T h e   I n t e r n a t i o n a l   C o m p a r a t i v e    
L e g a l   G u i d e   s e r i e s   -   M i n i n g   L a w    
2 0 1 8 :   K a z a k h s t a n  

Mining_Law_2018.jpg
GRATA International Kazakhstan contributed to the International Comparative Legal Guide series - Mining Law 2018 with the chapter on Kazakhstan. 

The publication that provides analysis of legal aspects of mining law in a useful comparative Q&A format, originally appeared at: https://iclg.com/practice-areas/mining-laws-and-regulations/kazakhstan.

 

Read more:

 

Authors: 

Yerbolat Yerkebulanov, Partner, Head of the Subsoil Use Department (Almaty)

GRATA International Law Firm
Tel.: +7 727 2445 777
E-mail:  yyerkebulanov@gratanet.com  

 

Mikhail Abdulov, Junior Lawyer in the Subsoil Use Department (Almaty)

GRATA International Law Firm
Tel.: +7 727 2445 777
E-mail: mabdulov@gratanet.com 

үйлдвэрлэлийн
Location:
Almaty, Казакстан
Industry:
Уул Уурхай
Газрын тос &Шатахуун
үйлчилгээний салбар:
Гэрээ
Компани
Газрын хэвлий ашиглах
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: