21.02.2020

Монгол улсын мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хураангуй

Мөнгө угаахын эсрэг, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх арга хэмжээний тал дээр Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийг бүрэн гүйцэд даган биелүүлж чадаагүйн улмаас Монгол улс 2019 оны 10 сарын 4-ны өдөр Ирак болон Зимбабве улсын хамт Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллагагын саарал жагсаалтад орсон. Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллага нь 1989 онд олон улсын санхүүгийн тогтолцооны бүрэн бүтэн байдалд халдаж буй мөнгө угаах, санхүүгийн терроризмтэй тэмцэхээр байгуулагдсан засгийн газар хоорондын байгууллага юм.

Цааш нь →

V.Bolormaa, Partner of GRATA International Law Firm by bvolodya@gratanet.com or 976 99085031.

Locations
Үйлчилгээний чиглэлүүд
Location:
Ulaanbaatar, Монгол
Industry:
Банк & Санхүү
Барилга ба Дэд бүтэц
Үйлдвэр & Худалдаа
Газрын тос &Шатахуун
Эм & Эрүүл мэнд
Тээвэр
үйлчилгээний салбар:
Гэрээ
Competition law
Компани
Мэдээллийн Хамгаалалт & Нууцлал
Маргаан Шийдвэрлэх
ХөдөлмөрХүрээлэн буй орчин
Санхүү болон Үнэт цаас
Оюуны өмч
Олон улсын худалдаа
Гааль ба олон улсын худалдааны арилжаа
Licenses and Permits
Үл хөдлөх хөрөнгө
Татвар
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: