12.01.2017

Change in the value of assets of financial institutions for antitrust control purposes in Russia

The Decree of the Government of the Russian Federation No. 1518 dated 26 December 2016 amended the value of assets of financial institutions for the purpose of antimonopoly control in Russia of transactions and other actions with respect to such institutions. 


Read more:

Contact details:
Director of the Corporate and Commercial Law Department, GRATA International (Moscow)
Ph.: +7 (495) 660 11 84
Locations
үйлдвэрлэлийн
Author: Yana Dianova
Location:
Moscow, ОХУ
Industry:
Банк & Санхүү
Үйлдвэр & Худалдаа
Эм & Эрүүл мэнд
үйлчилгээний салбар:
Гэрээ
Компани
Мэдээллийн Хамгаалалт & Нууцлал
ХөдөлмөрХүрээлэн буй орчин
Оюуны өмч
Олон улсын худалдаа
Тусгай зөвшөөрөл болон Зөвшөөрөл Төрийн болон Хувийн хэвшлийн түншлэл
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: