21.08.2019

A n   E x p a t r i a t e   t o   w o r k    
i n   M o n g o l i a  

Legal update: An Expatriate to work in Mongolia

adult-blur-business-people-1243522.jpg

1. Introduction

Parliament of Mongolia had adopted the Law on the Legal Status of Foreign Nationals on 08 July 2010. According to this law, the government has enacted appendixes of Resolution No145 on the Procedure of Issuance of Mongolian visa and Resolution No146 on Residence and Registration of foreign nationals in Mongolia in 2018 for regulating visa and residence permit related relations. 

The number of foreign nationals residing in Mongolia for private purpose may not exceed 3 percent of total population of Mongolia and among them nationals of one country may be up to 1 percent. Private purpose applies to employment, investment and family member of expatriate who works or invests in Mongolia. 

Read more →

Locations
Location:
Ulaanbaatar, Монгол
Industry:
Барилга ба Дэд бүтэц
Үйлдвэр & Худалдаа
Газрын тос &Шатахуун
Эм & Эрүүл мэнд
Тээвэр
үйлчилгээний салбар:
Гэрээ
Competition law
Компани
Мэдээллийн Хамгаалалт & Нууцлал
Маргаан Шийдвэрлэх
ХөдөлмөрХүрээлэн буй орчин
Санхүү болон Үнэт цаас
Олон улсын худалдаа
Гааль ба олон улсын худалдааны арилжаа
Licenses and Permits
Үл хөдлөх хөрөнгө
Татвар
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: