13.02.2017

Yerzhan Yessimkhanov commented to Vlast on legal aspects of the 'second wave' of privatisation in Kazakhstan

Yerzhan Yessimkhanov - Partner, GRATA International, commented to Vlast on legal aspects of the 'second wave' of privatisation in Kazakhstan. 

Read more 

Location:
Almaty, Казакстан
Industry:
Барилга ба Дэд бүтэц
Технологи, Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл & Харилцаа холбоо
Тээвэр
үйлчилгээний салбар:
Гэрээ
Компани
Үл хөдлөх хөрөнгө
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: