01.02.2017

T a x   a l e r t   o n   m a i n   c h a n g e s   a n d    
a m e n d m e n t s   t o   t h e   t a x   c o d e    
e f f e c t i v e   2 0 1 7  

GRATA International law firm provides you with a brief tax alert on main changes and amendments to the Code of the Republic of Kazakhstan on taxes and other obligatory payments to the budget (the Tax Code) effective 2017. 

Read more

Үйлчилгээний чиглэлүүд
Author: Assel Ilyasova
Location:
Almaty, Казакстан
үйлчилгээний салбар:
Компани
Гааль ба олон улсын худалдааны арилжаа
Газрын хэвлий ашиглах
Татвар
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: