20.12.2017

Special Focus - One Belt One Road China Investment

GRATA International contributed to LexisNexis Mergers & Acquisitions Law Guide 2018. The publication is featured under the Special Focus - One Belt One Road China Investment section.

Read more:

Please see also bilingual Law guide (English, Chinese) 

үйлдвэрлэлийн
Gulnur Nurkeyeva
Author: Gulnur Nurkeyeva
Албан тушаал: Partner, Head of China Office
Location:
Beijing, Хятад
Industry:
Банк & Санхүү
Барилга ба Дэд бүтэц
Үйлдвэр & Худалдаа
Уул Уурхай
Газрын тос &Шатахуун
Эм & Эрүүл мэнд
Технологи, Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл & Харилцаа холбоо
Тээвэр
үйлчилгээний салбар:
Гэрээ
Competition law
Компани
Мэдээллийн Хамгаалалт & Нууцлал
Маргаан Шийдвэрлэх
ХөдөлмөрХүрээлэн буй орчин
Санхүү болон Үнэт цаас
Оюуны өмч
Олон улсын худалдаа
Гааль ба олон улсын худалдааны арилжаа
Licenses and Permits
Тусгай зөвшөөрөл болон Зөвшөөрөл Төрийн болон Хувийн хэвшлийн түншлэл
Бүтцийн өөрчлөлт & төлбөрийн чадваргүй байдал
Газрын хэвлий ашиглах
Үл хөдлөх хөрөнгө
Татвар
Shaimerden Chikanayev
Author: Shaimerden Chikanayev
Албан тушаал: Partner
Location:
Almaty, Казакстан
Industry:
Банк & Санхүү
үйлчилгээний салбар:
Оюуны өмч
Гааль ба олон улсын худалдааны арилжаа
Тусгай зөвшөөрөл болон Зөвшөөрөл Төрийн болон Хувийн хэвшлийн түншлэл
Бүтцийн өөрчлөлт & төлбөрийн чадваргүй байдал
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: