13.05.2017

Сentral Bank of Russia established the threshold values for interested party transactions

On 13 May 2017, the Direction of the Central Bank of the Russian Federation No. 4335-U dated 31 March 2017 came into force that establishes the threshold values for transactions of joint stock companies and limited liability companies, in the event of excess of which the transactions the price or book value of the property being the subject matter of which does not exceed 0.1% of the book value of the companies' assets may be deemed interested party transactions. 

Read more:

Contacts:

Yana Dianova
Director of the Corporate and Commercial Law Department, GRATA International (Moscow)
Tel: +7 (495) 660 11 84
Locations
Үйлчилгээний чиглэлүүд
Author: Yana Dianova
Location:
Moscow, ОХУ
Industry:
Банк & Санхүү
Үйлдвэр & Худалдаа
Эм & Эрүүл мэнд
үйлчилгээний салбар:
Гэрээ
Компани
Мэдээллийн Хамгаалалт & Нууцлал
ХөдөлмөрХүрээлэн буй орчин
Оюуны өмч
Олон улсын худалдаа
Тусгай зөвшөөрөл болон Зөвшөөрөл Төрийн болон Хувийн хэвшлийн түншлэл
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: