02.08.2017

R e g u l a t i o n   i n   t h e   t e l e h e a l t h c a r e    
s e c t o r   i n   R u s s i a  

The Federal Law No. 242-FZ dated 29 July 2017 amended certain legislative acts of the Russian Federation on the use of information technologies in the area of health care providing, in particular, for features of medial aid using telehealthcare technologies, e-document flow in the medial aid provision and the establishment of the Unified State Information System in the healthcare sector.

Read more:

Contacts:

Yana Dianova

Director of the Corporate and Commercial Law Department, GRATA International (Moscow)

T.: +7 (495) 660 11 84

E.: ydianova@gratanet.com

Locations
үйлдвэрлэлийн
Author: Yana Dianova
Location:
Moscow, ОХУ
Industry:
Банк &Санхүү
Үйлдвэр & Худалдаа
Эм & Эрүүл мэнд
үйлчилгээний салбар:
Гэрээ
Компани
Мэдээллийн Хамгаалалт & Нууцлал
ХөдөлмөрХүрээлэн буй орчин
Оюуны өмч
Олон улсын худалдаа
Тусгай зөвшөөрөл болон Зөвшөөрөл Төрийн болон Хувийн хэвшлийн түншлэл
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: