10.07.2017

Pre-trial settlement of disputes in Russia: recent changes

As of July 12, 2017, amendments to the Arbitration Procedural Code of the Russian Federation and the Civil Code of the Russian Federation come into force, providing, inter alia, for:

  • expansion of the list of disputes which do not require compliance with a pre-trial procedure prior to applying to an arbitration (state commercial) court;
  • the pre-trial procedure prior to bringing a legal action for early termination of the legal protection of a trademark as a result of its non-use.


Read more:

Contacts:

Yana Dianova

Director of Corporate and Commercial Law Department

GRATA International (Moscow)

Tel: +7 (495) 660 11 84

E-mail: ydianova@gratanet.com

Locations
Үйлчилгээний чиглэлүүд
Author: Yana Dianova
Location:
Moscow, ОХУ
Industry:
Банк & Санхүү
Үйлдвэр & Худалдаа
Эм & Эрүүл мэнд
үйлчилгээний салбар:
Гэрээ
Компани
Мэдээллийн Хамгаалалт & Нууцлал
ХөдөлмөрХүрээлэн буй орчин
Оюуны өмч
Олон улсын худалдаа
Тусгай зөвшөөрөл болон Зөвшөөрөл Төрийн болон Хувийн хэвшлийн түншлэл
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: