22.04.2020

МОНГОЛ : COVID-19-ийн үед Ажил олгогчийн зүгээс хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагаас цар тахал хэмээн албан ёсоор мэдэгдсэн дэлхий дахинд хурдацтай тархаад буй Ковид–19 гэж нэрлэсэн вирусийн халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн Газраас шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. Энэхүү арга хэмжээнүүд нь аж ахуйн нэгж байгууллагын ажил олгогчид ихээхэн хүндрэлийг үүсгээд байна. Тухайлбал: хил хаасны улмаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй болох, үйлчилгээний газруудын ажиллах цагийг богиносгох болон түр зогсоох, олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг хориглох, шаардлагатай тохиолдолд зорчих эрхийг хязгаарласны улмаас аж ахуйн нэгжийн ашиг орлого нь илт багасаж санхүүгийн эрсдэлд орж байна. 

Бид урьдчилан таамаглах боломжгүй болон бусад шаардлагатай нөхцөл байдлын үед ажил олгогчийн зүгээс Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу авч хэрэгжүүлж болох дараах арга хэмжээг тухай товчлон байна.

Ажил олгогч нь Хөдөлмөрийн гэрээний дагуу ажиллаж буй Ажилтанд дараах арга хэмжээнүүдийн аль нэг болон түүнээс олныг авч хэрэгжүүлж болно: → 

Locations
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: