13.06.2017

G l o b a l   L e g a l   I n s i g h t s   t o :    
I n t e r n a t i o n a l   A r b i t r a t i o n   2 0 1 7    
A z e r b a i j a n  

unnamed.jpg

The act which primarily governs international arbitration in the Republic of Azerbaijan is the Law of the Republic of Azerbaijan on International Commercial Arbitration, dated 18 November 1999 (“Law on Arbitration”). The Law on Arbitration is completely based on the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 (“Model Law”). Republic of Azerbaijan has ratified the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards with no reservation (“New York Convention”).

Republic of Azerbaijan has also signed and ratified the European Convention on International Commercial Arbitration, 1961 (with no reservation). The Civil Procedure Code of the Republic of Azerbaijan dated 1 September 2000 (“CPC”) also regulates matters related to the recognition and enforcement of foreign arbitral awards in the Republic of Azerbaijan and replicates provisions of the New York Convention in this respect.

Authors: Anna Dreyzina & Ummi Jalilova, GRATA International.

Read more:

Үйлчилгээний чиглэлүүд
Author: Ummi Jalilova
Location:
Baku, Азербайжан
Industry:
Банк & Санхүү
Барилга ба Дэд бүтэц
Үйлдвэр & Худалдаа
Уул Уурхай
Газрын тос &Шатахуун
Эм & Эрүүл мэнд
Технологи, Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл & Харилцаа холбоо
Тээвэр
үйлчилгээний салбар:
Гэрээ
Competition law
Компани
Мэдээллийн Хамгаалалт & Нууцлал
Маргаан Шийдвэрлэх
ХөдөлмөрХүрээлэн буй орчин
Санхүү болон Үнэт цаас
Оюуны өмч
Олон улсын худалдаа
Гааль ба олон улсын худалдааны арилжаа
Licenses and Permits
Тусгай зөвшөөрөл болон Зөвшөөрөл Төрийн болон Хувийн хэвшлийн түншлэл
Бүтцийн өөрчлөлт & төлбөрийн чадваргүй байдал
Газрын хэвлий ашиглах
Үл хөдлөх хөрөнгө
Татвар
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: