19.01.2017

Foreign goods, works, and services performed (provided) by foreign entities are restricted for procurement for the national defense and state security needs in Russia

The Decree of the Government of the Russian Federation No. 9 dated 14 January 2017 established  bans on the admission of:

- certain goods originating from foreign states, works (services) performed (rendered) by foreign entities for procurement for the needs of national defense and state security, except for the cases where such goods, works, and services are not produced, performed or rendered in the territory of the Eurasian Economic Union; 

- certain goods originating from foreign states for procurement for the needs of national defense and state security, except for the cases where such goods are not produced in the territory of the Russian Federation. 

Read more:

Contacts:

Yana Dianova
Director of Corporate and Commercial Law Department
GRATA International (Moscow)
Tel: +7 (495) 660 11 84
Locations
Author: Yana Dianova
Location:
Moscow, ОХУ
Industry:
Банк & Санхүү
Үйлдвэр & Худалдаа
Эм & Эрүүл мэнд
үйлчилгээний салбар:
Гэрээ
Компани
Мэдээллийн Хамгаалалт & Нууцлал
ХөдөлмөрХүрээлэн буй орчин
Оюуны өмч
Олон улсын худалдаа
Тусгай зөвшөөрөл болон Зөвшөөрөл Төрийн болон Хувийн хэвшлийн түншлэл
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: