11.12.2017

Draft law on the remote retail trade in medicines in Russia

On 13 December 2017, the State Duma of the Russian Federation adopted in the first reading the draft Federal Law aimed at the legalisation of remote retail trade in medicines. The right to conduct remote retail trade (including trade via the Internet) in the OTC medicines for medical and veterinary use shall be granted to pharmacy organisations and veterinary pharmacy organisations, respectively.


Read more:

Contacts:

Yana Dianova

Director of the Corporate and Commercial Law Department, GRATA International (Moscow)

T.: +7 (495) 660 11 84

E.: ydianova@gratanet.com

Locations
үйлдвэрлэлийн
Author: Yana Dianova
Location:
Moscow, ОХУ
Industry:
Банк & Санхүү
Үйлдвэр & Худалдаа
Эм & Эрүүл мэнд
үйлчилгээний салбар:
Гэрээ
Компани
Мэдээллийн Хамгаалалт & Нууцлал
ХөдөлмөрХүрээлэн буй орчин
Оюуны өмч
Олон улсын худалдаа
Тусгай зөвшөөрөл болон Зөвшөөрөл Төрийн болон Хувийн хэвшлийн түншлэл
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: