Aviation_Law_2017.jpg

GRATA International contributed to the International Comparative Legal Guide series - Aviation Law 2017 with the chapter on Kazakhstan. 

The publication that provides analysis of legal aspects of aviation law in a useful comparative Q&A format, originally appeared at: https://www.iclg.co.uk/practice-areas/aviation-law/aviation-law-2017/kazakhstan 

The following issues are covered, in particular, in the publication: 

  • General
  • Aircraft Trading, Finance and Leasing
  • Litigation and Dispute Resolution
  • Commercial and Regulatory
  • In Future

Download article

үйлдвэрлэлийн
Author: Marina Kahiani
Location:
Almaty, Казакстан
Industry:
Банк & Санхүү
үйлчилгээний салбар:
Оюуны өмч
Гааль ба олон улсын худалдааны арилжаа
Тусгай зөвшөөрөл болон Зөвшөөрөл Төрийн болон Хувийн хэвшлийн түншлэл
Бүтцийн өөрчлөлт & төлбөрийн чадваргүй байдал
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: