Салбарын жагсаалт
Key contacts
Partner, Director of GRATA International in Nur-Sultan, Representative of GRATA International in Dubai, UAE
Dubai, Арабын Нэгдсэн Улс
Nur-Sultan, Казакстан
Latest news and updates
Б а г а а  
б ү р д ү ү л э х  
Төслийн амжилтын гол хүчин зүйлийн нэг нь мэргэжлийн багийн оролцоо юм
  • сонголтуудаас нэгийг сонгоно уу

Газрын зураг харах