Search publications
Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль
Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан. Уг хууль нь Монгол Улсад анх удаа батлагдаж байгаа бөгөөд сүүлийн арав гаруй жилийн хугацаанд яригдаж, 7 удаа төсөл боловсруулагдаж байжээ.
Хууль зүйн мэдээ: Хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай шинэ хууль
Монгол Улсын Их Хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг шинээр баталсан бөгөөд уг хууль 2022 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж эхэлнэ. 1995 онд батлагдсан Хувь хүний нууцын тухай хууль нь хувь хүн нууцаа өөрөө хамгаалах, хувийн мэдээллийг өөрөө нууц гэж тодорхойлох зэрэг маш ерөнхий зохицуулалттай байсан бол шинэ хууль нь хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах илүү нарийвчилсан зохицуулалтыг агуулж байгаагаараа онцлог юм.
Хүний Хувийн Мэдээлэл Хамгаалах тухай хуулийн төсөл
1995 онд батлагдсан Хувь хүний нууцын тухай хууль нь хувь хүн нууцаа өөрөө хамгаалах, хувийн мэдээллийг өөрөө нууц гэж тодорхойлох маш ерөнхий зохицуулалттай хууль тул хурдацтай хөгжиж буй технологийн эрин үед  зайлшгүй шинэчлэн батлах шаардлага бий болсон.
БЛОКЧЕЙНИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ
Блокчейн /blockchain/ -ийг биткойн /bitcoin/ -ын суурь технологи болгон зохион бүтээсэн бөгөөд Тархмал Бүртгэлийн Технологи /Distributed Ledgers Technology/ (“ТБТ”) –ийн нэгэн төрөл юм. Харин ТБТ гэдэг нь өгөгдлийг хэд хэдэн өгөгдлийн сан (мөн бүртгэл /ledgers/ гэж нэрлэдэг) –д хадгалах буюу дамжуулах үйл явц ба өгөгдлийн сан тус бүрт яг ижил мэдээлэл бүртгэгдэж, зангилаа /nodes/ буюу компьютерийн серверийн тархмал сүлжээнд хамт байршин, хянагддаг байна.
Cybersecurity threats and mitigation practices
Cyberattacks remain an increasing threat across all critical infrastructure sectors in Kazakhstan. Threat to the various industries has increased dramatically along with the sophistication of cyberattacks.
Consent to personal data processing: practice of Roskomnadzor and Russian courts
On 31 July 2018, the Federal Service for Supervision in the area of communications, information technology and mass communications (Roskomnadzor) held a traditional Open Day coincided to the anniversary of adoption of the Federal Law No. 152-FZ 'On Personal Data' ('Personal Data Law').
Compensation is not limited with the damage amount, according to the Turkish competition rules
In Civil Law and Common Law System, the fundamental of the compensation are separated from each other. In Civil Law System, the punishment of person or persons who cause harm and the prevention of similar behaviour are the adopted remark in determining the compensation of competition law. Meanwhile in Common Law, the logic of compensation for damage, adopted comment in the determination of compensation.
Revolution in personal data protection introduced by EU
In May 2016, General Data Protection Regulation was published in the Official Journal of the European Union. Everybody who has an establishment within the EU and process personal data in the context of the activities of such establishment will have to get ready for the new Regulation.
Breaches of personal data law in Russia: Roskomnadzor practice
On 27 July 2017, the Federal Service for Supervision in the Area of Communications, Information Technology and Mass Communications (Roskomnadzor) held a traditional open day coincided with the date of adoption of the Federal Law No. 152-FZ 'On Personal Data'. 
New administrative liability measures for violation of the legislation on personal data processing in Russia
On 27 January 2017, the State Duma passed in the final reading the bill on amendments to the Code of Administrative Violations (hereinafter - the 'Administrative Code'). The bill is aimed at enhancing the administrative liability for violation of the procedure for collection, storage, use or dissemination of information on citizens (personal data) established by the Russian Federation.
Clarifications of Roskomnadzor on personal data processing and databases localisation in Russia
The following documents have been published on the web-portal of the Federal Supervision Agency for Information Technologies and Communications ('Roskomnadzor') focusing on the issues of personal data protection