Publications

Contact details:
marketing@gratanet.com
Search publications
Хуулийн этгээд татан буугдах үйл ажиллагаа
Монгол Улсын Бүртгэлийн байгууллагын 10-р сарын тоон мэдээгээр 2021 оны 10-р сард нийт 67 хуулийн этгээд татан буугдсан байна.
Unfair competition in the use of intellectual property objects: problems and ways to protect a trademark
Intellectual property (IP) is one of the most valuable assets of any firm. However, in a world of widespread piracy and strong trends in the illegal use of intellectual property, the registration and protection of intellectual property is of strategic importance to reduce unfair competition.
Хууль зүйн мэдээ: Монгол улсын виз, визийн зөвшөөрөл болон оршин суух зөвшөөрөл олгох журам, үйлчилгээний хураамжийн хэмжээнд оруулсан өөрчлөлт
2020 оны 12 сарын 31 –ний өдрийн Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн дагуу Монгол улсын Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль (2010) –ийг шинэчлэн найруулсан. Үүний дагуу Монгол улсын виз олгох журам, Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам болон Тэмдэгтийн хураамж, визийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн баталсан байна.
Unfair Competition in the Use of Intellectual Property Objects: Problems and ways to protect a Trademark in Mongolia
Mongolia is a member of the World Intellectual Property Organization and has acceded to major treaties and conventions related to intellectual property. Also signed and ratified the World Trade Organization (WTO) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР /КОВИД-19/-ЫН ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТЭМЦЭХ, НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЗОХИЦУУЛАЛТ
Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль нь 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр батлагдсан бөгөөд, 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал үйлчилнэ.