03.08.2022

Монгол Улсад компани, төлөөлөгчийн газар хэрхэн байгуулах вэ?

Монгол Улсын хууль тогтоомжоор арилжааны хуулийн этгээдийн хэлбэр, төрөл өргөн хүрээтэй (Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани – ХХК, Хувьцаат компани – ХК, Хамтарсан үйлдвэр) байхаар зохицуулсан ч практикт хувийн бизнес эрхлэгчид болон гадаадын хөрөнгө оруулагч нар гадаадын хөрөнгө оруулалттай ХХК байгуулахыг илүүд үзэж байна. Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар байгуулах нь мөн түгээмэл байдаг. 

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани – ХХК

ХХК нь нэг эсхүл хэдэн хэдэн хувь хүн эсхүл хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулсан буюу хөрөнгө оруулсан хамгийн түгээмэл хуулийн этгээдийн хэлбэр бөгөөд өөрийн үүрэгтээ хариуцлага хүлээхгүй боловч хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд (оролцогчийн эрх ашиг) Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэлийг хүлээдэг. Компанийн хариуцлага нь түүний хөрөнгийн хэмжээгээр хязгаарлагддаг. 

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн удирдлага нь:

  • Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал (ХЭХ) байна. ХЭХ нь жилд нэгээс багагүй удаа хуралдах бөгөөд энэ нь ХХК-ийн компанийн үйл ажиллагаа, санхүү, удирдлага болон бүтэцтэй холбоотой онцгой эрх хэмжээтэй эрх барих дээд байгууллага юм.
  • Компанийн гүйцэтгэх удирдлага (хувь хүн эсхүл баг).

Цааш унших →

Locations
Location:
Ulaanbaatar, Монгол
Industry:
Банк & Санхүү
Барилга ба Дэд бүтэц
Үйлдвэр & Худалдаа
Газрын тос &Шатахуун
Эм & Эрүүл мэнд
Тээвэр
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг авахын тулд манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай: