News

Contact details:
marketing@gratanet.com
News Search
22.04.2022
В.Болормаа, Грата Интернэшнл Монголиа хуулийн фирмийн Партнер Олон улсын бизнесийн хэлцэл оюутнуудын англи хэл дээрх илтгэлийн уралдааны шүүгчдийн нэгээр ажиллалаа
МУИС-ийн 80 жилийн ойг угтан ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимээс “Олон улсын бизнесийн гэрээ, хэлцэл: Хэрэглэх хууль, маргаан хянан шийдвэрлэхтэй холбоотой асуудал” сэдэвт англи хэл дээрх оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 2022 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдөр амжилттай болж өндөрлөлөө.
02.04.2022
ГРАТА Интернэшнл Монголиа хуулийн фирм нь Монголын Хуульчдын Холбоо
GRATA International Монголиа хуулийн фирм нь Монголын Хуульчдын Холбоо /МХБ/ -той хамтран "Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах эрх зүйн аргууд" сэдэвт эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдааныг амжилттай зохион байгууллаа. Уралдааны хоёрдугаар шатны шалгаруулалт 2022 оны 03 дугаар сарын 31-нд болсон бөгөөд тус шатанд нийт 7 илтгэл шалгаруулж, хэлэлцүүлсэн бөгөөд уралдааны шүүгчээр "Грата интернэшнл монголиа" хуулийн фирмийн партнер, захирал В.Болормаа.
ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭ: МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА
Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл” –ийн дагуу Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, 2018 оны 3 сард анх Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн байдаг. Үүнээс хойш хэд хэдэн удаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулсны эцэст 2021 оны 7 дугаар сарын 02 –ны өдөр тус хуулийн төслийг эцэслэн баталлаа.
Давхар татварын гэрэний татварын харилцан тохирох журам
Монгол улс 26 улстай “Давхар татварын гэрээ” (цаашид “Гэрээ” гэх)-г байгуулсан байдаг. Уг гэрээнд нийцээгүй байдлаар татвар ногдуулсан, эсхүл ирээдүйд ногдуулах нөхцөл үүсэх нь тодорхой болсон тохиолдолд татварын давхардлыг арилгах асуудлаар нөгөө улсын эрх бүхий этгээдтэй харилцан тохиролцох зорилгоор 2013 онд “Татварын харилцан тохиролцох” журмыг (цаашид “Журам гэх”) анх баталсан байдаг.
On September 27, GRATA attended the EGLA Annual Partners Conference
Within the conference, GRATA partner and Head of Beijing office - Gulnur Nurkeyeva and partner of the office of GRATA in Ulaanbaatar - Bolormaa Volodya joined the participants of the round table, the theme of which was the projects included in the initiative "One Belt, One Road". The effectiveness of the presence of representative offices of Chinese law firms in Central Asian countries was also discussed.
18.06.2019
GRATA International attended Lawyers Forum 2019 in Mongolia
In the third year, the "Lawyers Forum-2019" was held by Mongolian Bar Association on June 13, 2019, at the Corporate and Convention Centre under the motto "The Role and Participation of Lawyers in Legal Reform". Bolormaa Volodya, Partner of GRATA International in Mongolia has attended to the Forum.