Team

Олсон  82  мэргэжилтэнтэйгээр
Managing Partner
Counsel, Corporate and Commercial
Representative in USA
Партнер, Өмгөөллийн Абсолют Адвокатс ХХН, ГРАТА Интернэшнл хуулийн фирмийн Монгол дахь салбар