)
COVID-19 БА ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ НӨЛӨӨЛӨЛ
Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн сүүлийн үеийн мэдээллээр Монгол Улсын эдийн засаг COVID-19 цар тахлын дэгдэлттэй холбоотойгоор 2020 оны эхний улирлын байдлаар 10,7 хувь агшаад байна. БНХАУ-ын эдийн засгийн удаашралын улмаас ашигт малтмалын түүхий эдийн эрэлт багассан нь Монгол Улсын нүүрс, зэсийн баяжмал, төмрийн хүдэр, цайрын баяжмал, газрын тосны экспорт буурч, эдийн засаг агшихад хүргэсэн байна. Үүний нөлөөгөөр төлбөрийн урсгал тэнцлийн алдагдал 2020 оны эхний улирлын урьдчилсан гүйцэтгэлээр 767.0 сая ам.доллар болж, өмнөх оны мөн үеэс 368.9 сая ам.доллараар өссөн байна.
28.05.2020
МОНГОЛ : COVID-19-ИЙН ҮЕД ТАТВАР БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ БАТАЛСАН БАГЦ ХУУЛИУД
COVID-19-ийн үед Татвар болон Нийгмийн даатгалын хөнгөлөлт, чөлөөлөлттэй холбоотой УИХ-аас баталсан багц хуулиуд
16.04.2020
Хууль зүйн мэдээлэл: Монголын татварын багц хуулийн шинэчлэл
2018 онд Монголын Улсын Засгийн газар Татварын Ерөнхий хууль, Аж Ахуйн Нэгжийн Орлогын Албан Татварын тухай хууль, Нэмэгдсэн Өртгийн Албан Татварын тухай хууль болон Хувь Хүний Орлогын Албан Татварын тухай хуулийн шинэчилсэн хувилбаруудыг Монгол улсын Их Хуралд (Парламентад) өргөн барьсан бөгөөд Парламент 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн ээлжит бус чуулганаараа 2020 оны 01 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэх шинэчилсан татварын багц хуулиудыг баталсан.
16.04.2020
Хууль зүйн мэдээлэл: Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар
Монгол улсын Их Хурал (Парламент) 2020 оны 1 дүгээр сарын 1 –ны өдөр хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэх Таmварын Ерөнхий хууль, Аж Нэгжийн Орлогын Албан Татварын тухай хууль, Нэмэгдсэн Өртгийн Албан Татварын тухай хууль, болон Хувь Хүний Орлогын Албан Татварын тухай хуулийг багтаасан татварын багц хуулиудыг баталсан.
27.03.2020
Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн эрх зүйн зохицуулалт болон Гэрээнд санал болгож буй жишиг заалт
Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын (цаашид “Танхим” гэх) даргын 2020 оны 1 сарын 24-ний өдөр баталсан force majeure /Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл/ болон hardship /хүнд нөхцөл байдал/-ыг гэрчлэх журмын 1.2.1 –д заасны дагуу:
Force majeure буюу гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл (Цаашид force majeure гэх) гэдэгт талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, урьдчилан сэргийлж, шинжлэх ухаан, техникийн ололтыг ашиглан даван гарах боломжгүй дараах саад тотгор тохиолдсоны улмаас талууд гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлж чадахгүйд хүрэхийг
21.02.2020
Монгол улсын мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн хураангуй
Мөнгө угаахын эсрэг, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх арга хэмжээний тал дээр Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийг бүрэн гүйцэд даган биелүүлж чадаагүйн улмаас Монгол улс 2019 оны 10 сарын 4-ны өдөр Ирак болон Зимбабве улсын хамт Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллагагын саарал жагсаалтад орсон. Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах олон улсын байгууллага нь 1989 онд олон улсын санхүүгийн тогтолцооны бүрэн бүтэн байдалд халдаж буй мөнгө угаах, санхүүгийн терроризмтэй тэмцэхээр байгуулагдсан засгийн газар хоорондын байгууллага юм.
18.10.2019
The employer's obligation on labour safety and hygiene in Mongolia
Mongolia is one of the wealthiest countries in the world of mineral resources and has developed its own independent mining industry since 1990. The country has joined the implementation of European and international technical, environmental and occupational safety and health standards in the mining sector to improve its competitiveness in the public and private sector.
On September 27, GRATA attended the EGLA Annual Partners Conference
Within the conference, GRATA partner and Head of Beijing office - Gulnur Nurkeyeva and partner of the office of GRATA in Ulaanbaatar - Bolormaa Volodya joined the participants of the round table, the theme of which was the projects included in the initiative "One Belt, One Road". The effectiveness of the presence of representative offices of Chinese law firms in Central Asian countries was also discussed.
21.08.2019
An Expatriate to work in Mongolia
Parliament of Mongolia had adopted the Law on the Legal Status of Foreign Nationals on 08 July 2010. According to this law, the government has enacted appendixes of Resolution No145 on the Procedure of Issuance of Mongolian visa and Resolution No146 on Residence and Registration of foreign nationals in Mongolia in 2018 for regulating visa and residence permit related relations.
19.07.2019
Legal alert: Law of Mongolia on Corporate income tax
The Parliament of Mongolia adopted tax reform package including the General Tax Law, Law on Corporate income tax, Law on Value added tax and Law on Personal income tax which shall take effect on 1 January 2020.
Партнер, Өмгөөллийн Абсолют Адвокатс ХХН, ГРАТА Интернэшнл хуулийн фирмийн Монгол дахь салбар
Ulaanbaatar, Монгол