)

КОМПАНИЙН эрх зүйн хүрээнд:

 • Эм зүй, худалдаа, уул уурхайн болон харилцаа холбооны салбарт гадаад компани болон гадаадын хөрөнгө хөрөнгө оруулалттай хэд хэдэн компани Монголд төлөөлөгчийн газруудаа бүртгүүлэхэд нь туслалцаа үзүүлж зөвлөгөө өгсөн.
 • Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх захирлын эрх хэмжээг хуваах эсхүл шилжүүлэхтэй холбогдсон Компанийн дүрмийг шинэчлэхэд зөвлөгөө өгсөн.
 • Харилцаа холбооны салбар дахь дэлхийн хамгийн том компани Монголд контентийн үйлчилгээнд суурилан сүлжээгээ эхлүүлэхэд зөвлөгөө  өгсөн.
 • Монгол Улсын Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт тодорхой үйлчилгээ үзүүлэх өндөр үнэлгээтэй үйлчилгээний гэрээний талаар зөвлөгөө өгсөн
 • Аж ахуйн нэгжийн үйлчлүүлэгчдэд хөдөлмөрийн гэрээ цуцлахтай холбоотой маргаанд  зуучлагчаар оролцож амжилттай  төлөөлж, туслалцаа үзүүлсэн.
 • Монгол дах оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт болон түүний журмын талаар Penaten, Procter & Gamble зэрэг олон улсын хэрэглээний брэндүүдэд зөвлөгөө өгсөн.
 • Харилцаа холбооны салбар дахь томоохон компаниудын нэр ZTE – ын авилгын эсрэг бодлогын талаар зөвлөгөө  өгсөн.
 • Компанийн бүртгэл, татварын орчин болон холбогдох тусгай зөвшөөрөл зэрэг Компанийн асуудлаар газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн төсөлд зөвлөгөө  өгсөн.
 • Гадаадын лабораторийн үйл ажиллагааг нь түр зогсоосонтой холбоотой асуудлаар Улсын Мэргэжлийн хяналтын газартай харилцахад нь зөвлөгөө  өгсөн.
 • Тамхи үйлдвэрлэгч томоохон компанид жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах болон Монголын Гаалийн байгууллагатай харилцахад нь зөвлөгөө  өгсөн.
 • Уул уурхай, эм зүй, харилцаа холбоо болон мэдээллийн нууцлалын талаар үйлчлүүлэгч компанидаа зөвлөгөө  өгсөн.
 • Олон улсын эмийн үйлдвэрийн компанид Монгол дахь сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон авилгалаас урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөгөө  өгсөн.
 • Гадаадын барилгын компанид Монголд гадаадын ажиллах хүчийг ажиллуулах хувь хэмжээ болон холбогдох тусгай зөвшөөрлийн талаар зөвлөгөө  өгсөн.
 • Монгол Улсад такси үйлчилгээний платформ ажиллуулах тусгай зөвшөөрлийн талаар зөвлөгөө  өгсөн.
 • Дэлхийн хамгийн том био-эм зүйн компаниудын нэг Pfizer Inc компанид Монголын эмийн зар сурталчилгааны хууль, журмын талаар зөвлөгөө  өгсөн.

АРИЛЖААНЫ эрх зүйн хүрээнд:

 • Монгол Улсын Иргэний нисэхийн байгууллага болон Олон улсын хиймэл дагуулын үйлчилгээ үзүүлэгчийн хоорондын байгуулсан үйлчилгээ үзүүлэх гэрээнд зөвлөгөө  өгсөн.
 • Procter&Gamble болон түүний орон нутгийн компани хоорондын байгуулсан  дистербьютерийн гэрээ болон түүний хавсралтуудад зөвлөгөө  өгсөн.
 • Харилцаа холбооны томоохон компани болон түүний орон нутгийн үйлчилгээ үзүүлэгч компани хоорондын өр шилжүүлэх хэлцэлийн талаар зөвлөгөө өгсөн.
 • Олон улсын эмийн үйлдвэрийн компани болон эмнэлэг хоорондын сургалтын хангамж болон эмийн талаар хандивын гэрээнд зөвлөгөө өгсөн.

Компанийг НЭГДЭХ & НИЙЛЭХ үйл явцын хүрээнд:

 • Гадаадын шинэ хувь эзэмшигч Хонг Конгийн хөрөнгө оруулалттай компанийн хувьцааг худалдах – худалдан авах хэлцэлд зөвлөгөө өгсөн мөн Улсын бүртгэлийн байгууллагад тус асуудлыг бүртгүүлэхэд туслалцаа үзүүлсэн. Шинэ хөрөнгө оруулагчид холбогдох зөвшөөрлийг олж авахад туслалцаа үзүүлсэн.
 • Хонконгийн хөрөнгийн бирж дээр IPO гаргаж байгаа уул уурхайн салбар дахь гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн хууль зүйн дүгнэлт бэлтгэхэд зөвлөгөө өгсөн.
 • Монгол дахь гадаадын хөрөнгө оруулагчид техногенийн эрдсийн тогтцыг агуулсан зэсийн төслийн талаар зөвөлгөө өгсөн
Партнер, Өмгөөллийн Абсолют Адвокатс ХХН, ГРАТА Интернэшнл хуулийн фирмийн Монгол дахь салбар
Ulaanbaatar, Монгол