13.02.2017

Yerzhan Yessimkhanov commented to Vlast on legal aspects of the 'second wave' of privatisation in Kazakhstan

Yerzhan Yessimkhanov - Partner, GRATA International, commented to Vlast on legal aspects of the 'second wave' of privatisation in Kazakhstan. 

Read more 

Өңірлер
Авторы: Yerzhan Yessimkhanov
Өңір:
Алматы, Қазақстан
Саласы:
Құрылыс және инфрақұрылым
Технологиялар, Медиа және Телекоммуникациялар
Көлік
Мамандану саласы:
Келісімшарт құқығы
Корпоративтік құқық
Жылжымайтын мүлік
Әрқашан соңғы ақпаратты алу үшін жаңалықтар таратылымымызға жазылыңыз.: