21.08.2019

A n   E x p a t r i a t e   t o   w o r k    
i n   M o n g o l i a  

Legal update: An Expatriate to work in Mongolia

adult-blur-business-people-1243522.jpg

1. Introduction

Parliament of Mongolia had adopted the Law on the Legal Status of Foreign Nationals on 08 July 2010. According to this law, the government has enacted appendixes of Resolution No145 on the Procedure of Issuance of Mongolian visa and Resolution No146 on Residence and Registration of foreign nationals in Mongolia in 2018 for regulating visa and residence permit related relations. 

The number of foreign nationals residing in Mongolia for private purpose may not exceed 3 percent of total population of Mongolia and among them nationals of one country may be up to 1 percent. Private purpose applies to employment, investment and family member of expatriate who works or invests in Mongolia. 

Read more →

Өңірлер
Авторы: Bolormaa Volodya
Өңір:
Ulaanbaatar, Монгол
Саласы:
Құрылыс және инфрақұрылым
Өнеркәсіп және сауда
Мұнай және газ
Фармацевтика және денсаулық сақтау
Көлік
Мамандану саласы:
Келісімшарт құқығы
Бәсекелестік құқық
Корпоративтік құқық
Дербес деректерді қорғау және құпиялылық
Сот практикасы
Еңбек құқығы
Экологиялық құқық
Зияткерлік меншік
Халықаралық сауда және Кеден құқығы, ДСҰ құқығы
Лицензиялар мен рұқсаттар
Жылжымайтын мүлік
Салық құқығы
Әрқашан соңғы ақпаратты алу үшін жаңалықтар таратылымымызға жазылыңыз.: